Inversions reposició infraest. i béns ús general

Pressupost inicial / hab.

29,20 €

Pressupost inicial

1,35 M€

% execució

495,66 %
Despesa real són 6,71 M€

% sobre el total del press.

2,84 %

Mitjana despesa provincial

543.319,96 €

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions en terrenys 3,69% 50.000 €
Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 96,31% 1,3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es