Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Despesa pres. / hab.

4,51 €

Despesa pressupostada

205.985 €

% execució

51,08 %
Despesa real són 105.216,22 €

% sobre el total del press.

0,53 %

Mitjana despesa provincial

298.544,24 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 1,69% 3.476 €
Elements de transport 46,61% 96.000 €
Mobiliari 9,55% 19.666 €
Equips per a processos d'informació 33,98% 70.000 €
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis 8,18% 16.843 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es