Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

3,11 €

Pressupost inicial

144.000 €

% execució

439,70 %
Despesa real són 633.162,46 €

% sobre el total del press.

0,30 %

Mitjana despesa provincial

484.884,69 €

Sobre aquesta partida

Ha de recollir les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis», que siguin conseqüència de rehabilitació o de reposició, inclosos els que corresponguin a reparacions importants que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o allargament de la vida útil del bé. Les definicions dels elements a què es refereixen els diferents conceptes inclosos en el present article són idèntiques a les recollides en l'anterior article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Terrenys i béns naturals 30,56% 44.000 €
Edificis i altres construccions 69,44% 100.000 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 30,56% 44.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es