Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

13,07 €
Pressupost actual / hab.: 13,07 €

Pressupost inicial

611.353 €
Pressupost actual: 611.353 €

% execució

No disp.
L'any passat 19,70 %

% sobre el total del press.

1,19 %

Mitjana despesa provincial

739.297,33 €

Sobre aquesta partida

Ha de recollir les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis», que siguin conseqüència de rehabilitació o de reposició, inclosos els que corresponguin a reparacions importants que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o allargament de la vida útil del bé. Les definicions dels elements a què es refereixen els diferents conceptes inclosos en el present article són idèntiques a les recollides en l'anterior article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 97,55% 596.353 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 2,45% 15.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es