Transferències de capital

Ingrés pres. / hab.

131,14 €
Estimació inicial: 65,37 €

Ingrés pressupostat

6 M€
Estimació inicial: 3 M€

% execució

13,08 %
Ingrés real són 784.555,96 €

% sobre el total del press.

13,47 %

Mitjana ingrés provincial

646.608,74 €

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De comunitats autònomes 33,33% 1.000.000 €
D'entitats locals 66,67% 2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es