Passius financers

Pressupost inicial / hab.

46,29 €

Pressupost inicial

2,18 M€

% execució

No disp.
L'any passat 129,14 %

% sobre el total del press.

4,71 %

Mitjana ingrés provincial

4,44 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 2,18 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es