Passius financers

Pressupost inicial / hab.

48,71 €
Pressupost actual / hab.: 48,71 €

Pressupost inicial

2,28 M€
Pressupost actual: 2,28 M€

% execució

No disp.
L'any passat 145,05 %

% sobre el total del press.

4,43 %

Mitjana despesa provincial

3,01 M€

Sobre aquesta partida

Recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms destinada a l'amortització de passius financers (préstecs i crèdits). Així mateix, aquest capítol és el destinat per a recollir les previsions per a la devolució dels dipòsits i fiances que s'hagin constituït a favor de l'entitat local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Amortització de préstecs i d'operacions en euros 100,00% 2,28 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es