Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

16,29 €

Pressupost inicial

751.456 €

% execució

98,17 %
Despesa real són 737.736,05 €

% sobre el total del press.

1,91 %

Mitjana despesa provincial

396.157,73 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 751.456 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 79,84% 600.000 €
Despeses corrents en béns i serveis 2,96% 22.210 €
Transferències corrents 17,20% 129.246 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es