Òrgans de govern

Despesa pres. / hab.

16,47 €

Despesa pressupostada

751.446 €

% execució

98,79 %
Despesa real són 742.372,97 €

% sobre el total del press.

1,92 %

Mitjana despesa provincial

363.149,6 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 751.446 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 79,85% 600.000 €
Despeses corrents en béns i serveis 2,95% 22.200 €
Transferències corrents 17,20% 129.246 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es