Òrgans de govern

Despesa pres. / hab.

16,48 €

Despesa pressupostada

763.967 €

% execució

106,23 %
Despesa real són 811.588,46 €

% sobre el total del press.

1,66 %

Mitjana despesa provincial

456.757,8 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 763.967 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 65,03% 496.787 €
Despeses corrents en béns i serveis 14,87% 113.580 €
Transferències corrents 20,11% 153.600 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es