Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

19,60 €

Pressupost inicial

914.734 €

% execució

No disp.
L'any passat 106,23 %

% sobre el total del press.

2,10 %

Mitjana despesa provincial

443.963,51 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 914.734 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 64,89% 593.614 €
Despeses corrents en béns i serveis 16,49% 150.840 €
Transferències corrents 18,62% 170.280 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es