Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

21,12 €

Pressupost inicial

995.651 €

% execució

No disp.
L'any passat 102,71 %

% sobre el total del press.

2,15 %

Mitjana despesa provincial

457.559,38 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 995.651 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 67,71% 674.201 €
Despeses corrents en béns i serveis 15,18% 151.170 €
Transferències corrents 17,10% 170.280 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es