Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

23,04 €
Pressupost actual / hab.: 22,86 €

Pressupost inicial

1,07 M€
Pressupost actual: 1,07 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

2,08 %

Mitjana despesa provincial

476.466,54 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 1,07 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 68,80% 735.689,52 €
Despeses de personal 68,80% 735.689,52 €
Despeses corrents en béns i serveis 14,96% 159.937,4 €
Despeses corrents en béns i serveis 14,96% 159.937,4 €
Transferències corrents 16,24% 173.685,6 €
Transferències corrents 16,24% 173.685,6 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es