Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

28,37 €

Pressupost inicial

1,32 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

1,99 %

Mitjana despesa provincial

482.352,45 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 1,32 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 70,97% 934.674,84 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,88% 182.816 €
Transferències corrents 15,14% 199.440 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es