Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

139,51 €

Pressupost inicial

6,47 M€

% execució

81,86 %
Despesa real són 5,29 M€

% sobre el total del press.

13,55 %

Mitjana despesa provincial

3,96 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 73,91% 4,78 M€
Coord. organització institucional entitats locals 8,01% 518.272 €
Informació bàsica i estadística 0,46% 29.814 €
Participació ciutadana 5,98% 386.771 €
Atenció als ciutadans 11,64% 752.653 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 71,97% 4,65 M€
Despeses corrents en béns i serveis 21,94% 1,42 M€
Transferències corrents 1,60% 103.767 €
Inversions reals 4,48% 290.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es