Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

177,02 €

Pressupost inicial

8,35 M€

% execució

No disp.
L'any passat 90,46 %

% sobre el total del press.

18,00 %

Mitjana despesa provincial

5,07 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 81,87% 6,83 M€
Coord. organització institucional entitats locals 3,49% 290.942 €
Participació ciutadana 6,04% 504.065 €
Atenció als ciutadans 8,60% 718.072 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 58,78% 4,91 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,56% 2,88 M€
Transferències corrents 1,55% 129.191 €
Inversions reals 5,11% 426.839 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es