Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

178,85 €

Pressupost inicial

8,37 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

17,65 %

Mitjana despesa provincial

4,16 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 81,86% 6,85 M€
Coord. organització institucional entitats locals 4,33% 362.474,48 €
Participació ciutadana 5,61% 468.961,14 €
Atenció als ciutadans 8,20% 686.266,73 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 58,71% 4,91 M€
Despeses corrents en béns i serveis 38,44% 3,22 M€
Transferències corrents 1,61% 134.445,34 €
Inversions reals 1,24% 103.654,05 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es