Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

238,21 €

Pressupost inicial

11,06 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

16,73 %

Mitjana despesa provincial

4,06 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 84,17% 9,31 M€
Coord. organització institucional entitats locals 4,74% 524.365,72 €
Participació ciutadana 4,55% 502.867,71 €
Atenció als ciutadans 6,54% 723.517,92 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 55,38% 6,12 M€
Despeses corrents en béns i serveis 38,40% 4,25 M€
Transferències corrents 0,83% 91.445 €
Inversions reals 5,39% 595.922,37 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es