Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

48,19 €

Pressupost inicial

2,25 M€

% execució

103,38 %
Despesa real són 2,32 M€

% sobre el total del press.

5,88 %

Mitjana despesa provincial

954.194,26 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 19,32% 434.393 €
Gestió del sistema tributari 8,85% 199.010 €
Gestió del patrimoni 67,71% 1,52 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 4,12% 92.735 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,76% 1,19 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,22% 769.470 €
Despeses financeres 4,12% 92.735 €
Inversions reals 8,89% 200.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es