31
May
09:45
Agenda de Eduard Sanz García

Junta General extraordinària d'accionistes i Consell d'Administració Progeser

Asistentes

Eduard Sanz García

1a. Tinença d'Alcaldia