Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 11 març 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

182 %
Ingressos pressupostats 51,45 M€
Pressupost inicial 51,45 M€
Ingressos executats 93,91 M€
El 2022 l'execució va ser del 77 %

Execució de despeses

114 %
Despeses pressupostades 51,45 M€
Pressupost inicial 51,45 M€
Despeses executades 58,75 M€
El 2022 l'execució va ser del 75 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria