14
Jul
19:00
Agenda de Jordi Perez Pineda

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Asistentes

Gemma Garcia Cejas, Regidora C's

Juan Carlos Sillero i Vera

Marta Alarcon i Puerto

Oliver Jose Peña Estevez