Perfil de Jordi Perez Pineda

Biografía y CV

Cárrec Actual:
Regidor Portaveu Esplugues en Comú Podem.
Regidoria d’entorn natural i biodiversitat.

Portaveu del Grup Municipal d'Esplugues en Comú Podem-Confluència (ECP-C)
Regidor d'Entorn Natural i Biodiversitat, dins de l'Àmbit d'Acció de Govern de Territori i Ciutat Sostenible (des del 9 de gener de 2024). Inclou les matèries següents:
Elaboració i implantació del Pla de millora de la biodiversitat (reptes,objectius i compromisos del govern municipal en relació a la diversitat biològica de la ciutat).
Representació l’Ajuntament al Consell Consultiu del Consorci del Parc Natural de Collserola.
Programa d’Activitats Educatives Complementàries (PAEC) en matèria de medi ambient a les escoles.
Gestió de les activitats educatives dels parcs de la ciutat i coordinació amb l’AMB.
Control d’aus urbanes.
Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat.
Coordinació amb l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona.
Horts Urbans: en els aspectes relatius al seu manteniment, programació i gestió de l’espai (la gestió de les persones usuàries correspondrà a la regidoria de Drets Socials).
Representant de la Corporació al Consell Escolar Municipal
Representant de la Corporació al Consell de Ciutat

Trajectòria Política:
MILITANT ICV / PSUC / COMUNS COORDINADOR COMUNS ESPLUGUES EN COMÚ
COORDINADOR GRUP MOTOR ESPLUGUES EN COMÚ PODEM
CANDIDAT (CAP DE CARTELL) A BATLLE A L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2019 AMB ESPLUGUES EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM.
PORTAVEU (REGIDOR) D’ESPLUGUES EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM

Dades de Formació:
LLICENCIAT EN GEOGRAFIA I HISTÒRIA PER LA U.B.

Perfil Laboral o Professional:
FUNCIONARI AUXILIAR ADMINISTRATIU DE L’ESTAT

Declaraciones de bienes y actividades

Declaración Fecha URL
Declaració de Béns i Activitats 2020
Declaració de Béns i Activitats 2019
Declaració de Béns i Activitats 2021
Declaració de Béns i Activitats 2023