7
Sep
19:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Comissió Informativa Àrea de Drets Socials, Civils i Ciutadania

Asistentes