7
Set
19:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Comissió Informativa Àrea de Drets Socials, Civils i Ciutadania

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia