9
Nov
19:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Comissió Informativa Serveis Generals i Govern Obert

Asistentes

Montserrat Zamora Angulo

2a. Tinença d'Alcaldia