11
Nov
18:30
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Consell de Federació del PSC del Baix Llobregat

Asistentes

Montserrat Zamora Angulo

2a. Tinença d'Alcaldia