12
Jun
12:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió amb el 1er Tinent d'Alcaldia

Asistentes

Montserrat Zamora Angulo

2a. Tinença d'Alcaldia