6
May
13:30
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Comissió d'estudi per a la redacció del text de l'avantprojecte de l'ordenança dels mercats municipals

Asistentes

Montserrat Zamora Angulo

2a. Tinença d'Alcaldia