15
May
19:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Comissió Informativa de Govern Intern i Ciutat Innovadora

Asistentes

Montserrat Zamora Angulo

2a. Tinença d'Alcaldia