21
May
18:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió del Grup Municipal Socialista

Asistentes

Montserrat Zamora Angulo

2a. Tinença d'Alcaldia