8
Set
19:00
Agenda de Dolores Castro Leiva

Comissió Informativa de l'Àrea de Drets Civils i Ciutadania, per videoconferència

Assistents