Perfil de Dolores Castro Leiva

Biografia i CV

Càrrec Actual:
Regidora
És membre de la Junta de Govern Municipal.
Regidora de Prevenció de la Salut, dins de l'Àmbit d'Acció de Govern de Cicles de Vida i Ciutat Saludable (des del 9 de gener de 2024). Inclou les matèries següents:

Relacions amb el Servei Català de la Salut (CatSalut).
Seguiment dels compromisos i reivindicacions del municipi amb el CatSalut (situació dels CAP’s, especialitats, detecció de necessitats, 3r CAP d’Esplugues, etc.).
Participació al Pla Local de Salut.
Coordinació amb la unitat de Promoció de la Salut de la Diputació de Barcelona.
Programes de foment dels hàbits i estils de vida saludables.
Diades de commemoració (Dia de la Salut Mental, Contra el Càncer, etc.).
Grups d’Ajuda Mútua (gestió del dol i altres de nova creació).
Programa d’Activitats Educatives Complementàries (PAEC) en matèria de salut.
Manteniment i gestió DEAs.
Suplent al Consell Escolar Municipal, on el representant de la Corporació és Jordi Pérez
Representant de la Corporació al Consell Escolar del centre CFA Eugeni d'Ors
Representant de la Corporació al Patronat de la Fundació Privada Asproseat-Proa Esplugues
Representant de la Corporació al Consell de Ciutat

Trajectòria Política:
Activista i participant dels grups de joves de Can Vidalet, Pubilla Cases, Can Serra, La Florida.
Membre fundador d’Izquierda Unida Federal, l’any 1986
Membre fundador d’Esquerra Unida i Alternativa de Catalunya, l’any 1998
Coordinadora d’Esquerra Unida i Alternativa d’Esplugues
Membre de la Col·legiada d’Esquerra Unida Catalunya
Membre de la Xarxa d’Activistes de Salut d’Izquierda Unida
Membre del Consell Nacional de Catalunya en Comú
Co-coordinadora de la Sectorial Salut de Catalunya En Comú
Membre fundador de la Marea Blanca de Catalunya
Vinculada al Fòrum Social del Baix Llobregat
Co-coordinadora del grup polític Esplugues en Comú Podem
Membre de la Comissió Executiva de Catalunya en Comú del Baix Llobregat. Responsable de Moviments Socials
. Candidata per Barcelona de la candidatura En Comú Podem a les eleccions del 14F

Dades de Formació:
Batxillerat Superior, Ciències
Un any de Llicenciatura en Matemàtiques

Perfil Laboral o Professional:
Treballadora de l’empresa Vanguard S.A. durant 9 anys
Titular per concurs-oposició d’una plaça de Gestió de Funció Administrativa de L’l’Institut Català de la Salut, durant 36 anys.
Formació continuada en l’àmbit de Salut Pública i Estructura del Sistema Públic de Salut
Jubilació, a l’actualitat

Declaració de Béns i activitats

Declaració Data URL
Declaració de Béns i Activitats 2020
Declaració de Béns i Activitats 2019
Declaració de Béns i Activitats 2021
Declaració de Béns i Activitats 2022
Declaració de Béns i Activitats 2023