29
Nov
18:30
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió del Grup Municipal Socialista

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

2a. Tinença d'Alcaldia