2
Des
18:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Encesa de llums de Nadal

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

2a. Tinença d'Alcaldia