14
Des
19:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Comissió Informativa Serveis Generals i Govern Obert

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia