30
Nov
19:30
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió amb entitat esportiva

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

2a. Tinença d'Alcaldia