11
Des
15:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Consell Escolar Extraordinari de l'Institut Joaquim Blume

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

2a. Tinença d'Alcaldia