30
Set
10:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Presentació del Projecte 'Relleu generacional' de la plantilla municipal, per part de la Diputació de Barcelona

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues