28
Set
10:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Consell Directiu de l’Organisme de Gestió Tributària

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues