Perfil de Carlos Iván Durán

Biografia i CV

Cárrec Actual:
Regidor
Regidoria de Drets Civils i Ciutat Inclusiva

Representant de la Corporació als Consells Escolars dels centres CEIP-IES Utmar i Escola Bressol Marta Mata
Representant de la Corporació al Consell de Ciutat
Suplent al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, on la representant de la Corporació és Maribel Aguilera


Trajectòria Política:
Secretari de Polítiques Socials al PSC Esplugues de Llobregat (actualment)
Secretari de Transparencia i participació al PSC Esplugues de Llobregat (2016)
Secretari d'Organització de la JSC Baix Llobregat (2016)

Dades de Formació:
Graduat en Ciéncies Polítiques i de l'Administració Pública - Universitat de Barcelona (2014)
Master en Gestió Pública Avancada - Universitat de Barcelona (2015)
Postgrau en E-Leadership & Digital Management Empresarial e Institucional - ENTI (2022)

Perfil Laboral o Professional:
Tender & Quality Specialist

Declaració de Béns i activitats

Declaració Data URL
Declaració de Béns i Activitats 2023