Perfil de Iban Salvador

Biografia i CV

Cárrec Actual:
Regidor

President de la U nió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues
President del Club de Rol i Estrategia Els lrnmortals
President de l 'Associació Cultural Gent Constructiva d'Esplugues
President de l'Associació d 'Esports el' Aventura ODYSA

Trajectòria Política:
Militant al PSC d'Esplugues de 201O a 2011. Data aproximada.
Afilitat a Junts per Catalunya des de man;de 2023 fins avui.

Dades de Formació:
BUP a l'escola Garbí 1997.
Formació técnica autodidacta.

Perfil Laboral o Professional:
Treballador autónom en el sector informatic, noves tecnologies, fires ievents recreatius desde 1999, fins avui.

Declaració de Béns i activitats

Declaració Data URL
Declaració de Béns i Activitats 2023