Perfil de Sara Forgas Úbeda

Biografia i CV

Càrrec Actual:
Regidora
És membre del Ple Municipal i de la Junta de Govern Municipal.

Dades de Formació:
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona

Perfil Laboral o Professional:
INE, Institut Nacional d'Estadística 2000-2001 ASOCIACIÓ MARÍTIMA I PESQUERA 2002-2003 TECNOTRAMIT Assessoria 2004-2007 

Links personalitzats

Servei URL
Informació Seu Electrònica:

Declaració de Béns i activitats

Declaració Data URL
Declaració de Béns i Activitats 2017 11 de gener de 2018
Declaració de Béns i Activitats 2020 16 de febrer de 2021
Declaració de Béns i Activitats 2021
Declaració de Béns i Activitats 2022
Declaració de Béns i Activitats 2023