Perfil de Sara Forgas Úbeda

Biografia i CV

Càrrec Actual:
2a. Tinenta d'Alcaldia, Presidenta de l'àmbit d'Acció Social i Ciutadania, Regidora delegada de Serveis Socials, Salut Pública i Gent Gran.

Trajectòria Política:
2a. Tinenta d'Alcaldia, Regidora delegada de Serveis Socials i Salut Pública 2007-2016

Dades de Formació:
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, actualment estudia Grau en Ciències Socials a la UOC

Perfil Laboral o Professional:
INE, Institut Nacional d'Estadística 2000-2001 ASOCIACIÓ MARÍTIMA I PESQUERA 2002-2003 TECNOTRAMIT Assessoria 2004-2007 

Links personalitzats

Servei URL
Informació Seu Electrònica:

Declaració de Béns i activitats

Declaració Data URL
Declaració de béns i activitats de Sara Forgas 2017 11 de gener de 2018