Què és el PAM?

A Esplugues hem apostat per un model de ciutat basat en la convivència, el benestar i la qualitat de vida de les persones. Per aconseguir-ho, des del govern municipal, es treballa amb una eina que anomenem PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM). Per tant, el PAM és el programa del govern de la ciutat d'Esplugues per als anys 2016 a 2019, coincideix amb el mandat electoral que ens ha atorgat la confiança de la ciutadania i recull el conjunt d'accions, projectes i iniciatives per aquest període.

L'elaboració del PAM ha requerit de les diferents mirades que ens ha aportat la ciutadania, les entitats, els grups politics i els agents socioeconòmics del nostre territori. Tothom ha tingut l'oportunitat de participar, de dir la seva, de fer aportacions i suggeriments o prioritzar o afegir actuacions.

Aquest procés obert a la participació ciutadana és el resultat del compromís de l'equip de govern liderat per la nostra alcaldessa, Pilar Díaz, a l'inici del mandat i aquesta eina que teniu a les mans, us permetrà fer un seguiment permanent de les principals actuacions del nostre ajuntament.