Què és el PAM?

PAM 2019-2023.pdf

A Esplugues hem apostat per un model de ciutat basat en la convivència, el benestar i la qualitat de vida de les persones. Per aconseguir-ho, des del govern municipal, es treballa amb una eina que anomenem PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM). Per tant, el PAM és el programa del govern de la ciutat d'Esplugues per als anys 2019 a 2023, coincideix amb el mandat electoral que ens ha atorgat la confiança de la ciutadania i recull el conjunt d'accions, projectes i iniciatives per aquest període.

El PAM2019-2023 és un d'aquests instruments. Incorpora els objectius i la visió estratègica de model de ciutat contemplat en el Pla Estratègic 2025, així com els compromisos adquirits per l'equip de govern per a aquest mandat. Tant l'horitzó estratègic com l'execució del mateix a través del nostre pla d'actuació estan fermament alineats amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L'objectiu d'aquest document és plasmar, negre sobre blanc, que així sigui.

L'elaboració del PAM ha requerit les diferents mirades que ens ha aportat la ciutadania, les entitats, els grups polítics i els agents socioeconòmics del nostre territori. Tothom ha tingut l'oportunitat de participar, de dir la seva, de fer aportacions i suggeriments o prioritzar o afegir actuacions.

Aquest procés obert a la participació ciutadana és el resultat del compromís de l'equip de govern liderat per la nostra alcaldessa, Pilar Díaz, a l'inici del mandat i aquesta eina que teniu a les mans, us permetrà fer un seguiment permanent de les principals actuacions del nostre ajuntament.