Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

322,33 €

Pressupost inicial

15,06 M€

% execució

92,10 %
Despesa real són 13,87 M€

% sobre el total del press.

38,44 %

Mitjana despesa provincial

890.977 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 3,58% 539.000 €
Personal eventual 1,02% 153.579 €
Personal funcionari 40,11% 6,04 M€
Personal laboral 18,25% 2,75 M€
Un altre personal 6,90% 1,04 M€
Incentius al rendiment 9,54% 1,44 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 20,60% 3,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es