Impostos directes

Ingrés pres. / hab.

454,24 €
Estimació inicial: 454,24 €

Ingrés pressupostat

21,2 M€
Estimació inicial: 21,2 M€

% execució

22,65 %
Ingrés real són 4,8 M€

% sobre el total del press.

84,24 %

Mitjana ingrés provincial

48,12 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impostos sobre el capital 93,87% 19,9 M€
Impost sobre activitats econòmiques 6,13% 1,3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es