Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

25,71 €

Pressupost inicial

1,2 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 1,2 M€

% sobre el total del press.

3,14 %

Mitjana ingrés provincial

879.065,87 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre activitats econòmiques 100,00% 1,2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es