Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.156.818,00 € 89,07 € 10,86 %
Serveis públics bàsics 14.069.703,00 € 301,49 € 36,77 %
Actuacions de protecció i promoció social 3.875.355,00 € 83,04 € 10,13 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.044.865,00 € 129,53 € 15,80 %
Actuacions de caràcter econòmic 805.333,00 € 17,26 € 2,10 %
Actuacions de caràcter general 9.314.489,00 € 199,59 € 24,34 %
Total 38.266.563,00 € 819,99 €

Cerca una partida específica