Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

88,67 €

Pressupost inicial

4,14 M€

% execució

97,73 %
Despesa real són 4,04 M€

% sobre el total del press.

10,81 %

Mitjana despesa provincial

3,21 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 2,78% 115.000 €
Recollida, gestió i tractament de residus 27,96% 1,16 M€
Neteja viària 44,79% 1,85 M€
Cementiri i serveis funeraris. 0,95% 39.155 €
Enllumenat públic 18,93% 783.500 €
Altres serveis de benestar comunitari 4,59% 189.861 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,74% 30.655 €
Despeses corrents en béns i serveis 98,05% 4,06 M€
Transferències corrents 1,21% 50.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es