Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

88,52 €

Pressupost inicial

4,08 M€

% execució

100,39 %
Despesa real són 4,1 M€

% sobre el total del press.

10,36 %

Mitjana despesa provincial

3,33 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 3,60% 147.000 €
Recollida, gestió i tractament de residus 30,23% 1,23 M€
Neteja viària 44,18% 1,8 M€
Cementiri i serveis funeraris. 1,11% 45.274 €
Enllumenat públic 16,97% 693.000 €
Altres serveis de benestar comunitari 3,92% 160.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,79% 32.274 €
Despeses corrents en béns i serveis 97,50% 3,98 M€
Transferències corrents 1,71% 70.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es